73 95 12 12

Kiropraktor Kjell G. Eilertsen AS 
i Trondheim 

Bestill time

VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE

KORONAVIRUSET!


Gladnyhet!
Vi er klare til å åpne dørene igjen mandag 20. April! Selv om det blir en ny
hverdag m.t.p. smitteverntiltak gleder vi oss til å se dere igjen.

Telefon og epost er nå åpen for booking av time for de som har behov for det.
Epost: post@kiropraktorkge.no
Tlf: 73 95 12 12

OBS!
Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse skal du ikke møte på
klinikken.
Første besøk hos kiropraktor?


Når du kommer til oss første gang, er det viktig at du får en grundig undersøkelse. Dette innebærer at kiropraktoren først tar en detaljert sykehistorie. Deretter foretas en helhetlig kiropraktisk, ortopedisk og nevrologisk undersøkelse.


Hvis kiropraktoren finner det nødvendig, vil han henvise pasienten til andre undersøkelser, som f.eks Røntgen, CT, MR, laboratorieprøver osv. Disse undersøkelsene kan fortelle oss mer om hva som kan være årsaken til problemet. Kiropraktoren benytter også bildene til å se på virvelens stilling i forhold til hverandre. Slik kan de leddene som trenger behandling, bli justert så forsiktig, spesifikt og effektivt som mulig.


Etter at vi har evaluert all informasjon, vil vi gi en forklaring på hva som er problemet, og hvordan vi best mulig kan behandle dette. Sammen blir vi enige om en behandlingsplan.

Om oss

Våre kiropraktorer og fysiopat har bred kunnskap om ulike behandlingsmetoder.


Kjell Georg Eilertsen graduerte fra Los Angeles College of Chiropractic i 1992, som er en 5-årig fulltids universitetsutdannelse.

Bedriftsavtale

70 % av sykefravær skyldes nerve- muskel- og skjelettlidelser, eller lette psykiske lidelser.


Dette fører til store omkostninger for deg og din bedrift. Tusenvis av kroner kan bespares ved å få ansatte tidlig tilbake i arbeid og ved å redusere antall sykefraværsdager (SINTEF).

Kiropraktisk behandling

Målet med kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem.


Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient, legger kiropraktoren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng.


Telefon 73 95 12 12
E-post post@kiropraktorkge.no


Kiropraktor Kjell Georg Eilertsen AS

Bratsbergvegen 30

7037 Trondheim


Åpningstider

Mandag-fredag 08.00–16.00

Torsdag 08.00–18.00

Hjemmeside opprettet av